Chương I: Phép dời hình và phép vị tự trong mặt phẳng

0
80066
GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO
GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

Sách Giải Bài tập Toán Hình học 11, TRƯỜNG TỐT Giới thiệu đến Học sinh Khối 11, các em luyện Giải Toán bằng hình thức học Online miễn phí tại địa chỉ truongtot.edu.vn.

Quyển sách Điện tử này gồm có 127 trang, 3 Chương, Biên soạn bám sát chương trình các em đang học tại nhà trường, theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. cụ thể các Bài học trong mỗi Chương như sau:

MỤC LỤC

Chương I. Phép dời hình và phép vị tự trong mặt phẳng

Bài 1 – Phép biến hình
Bài 2 – Phép tịnh tiến và phép dời hình
Bài 3 – phép đối xứng trục
Bài 4 – Phép quay và phép đối xứng tâm
Bài 5 – Phép vị tự
Bài 6 – Hình bằng nhau và hình đồng dạng
Ôn tập Chương I

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1 – Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2 – Hai đường thẳng song song
Bài 3 – Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài 4 – Hai mặt phẳng song song
Bài 5 – Phép chiếu song song
Ôn tập chương II

Chương III: Vectơ trong không gian

Bài 1 – Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 2 – Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3 – Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4 – Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5 – Khoảng cách
Ôn tập chương III

Nội dung từng Bài học trong mỗi Chương các em xem chi tiết bên dưới:


Chương I. Phép dời hình và phép vị tự trong mặt phẳng

Trang 5 đến trang 10

Trang 11 đến trang 15

Trang 16 đến trang 20

Trang 21 đến trang 25

Trang 26 đến trang 30

Trang 31 đến trang 37

Xem chương 2 tại đây.

Xem chương 3 tại đây.

Học sinh có nhu cầu về tài liệu học tập, Đăng Ký nhận tại đây:

Đăng Ký

Vui lòng click thích (like) nếu bạn thấy nội dung trên TRƯỜNG TỐT có ích cho bản thân hoặc cho cộng đồng.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN