Bài Tập Và Phương Pháp Giải – Giải Tích 12 – Chương 2

0
10892
BÀI TẬP và PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG 2
BÀI TẬP và PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG 2

TRƯỜNG TỐT truongtot.edu.vn các em Học sinh học Online, học trực tuyến hay còn gọi là học qua mạng internet tốt nhất hiện nay.

Sách Giải Bài tập Toán lớp 12 này sẽ giúp các em Học sinh Khối 12 luyện giải Bài tập Giải Tích một cách hiệu quả nhất.

Biên soạn theo sát chương trình Sách Giáo khoa mới, chuẩn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

Dành cho Học sinh Lớp 12 ôn tập và rèn luyện kĩ năng Giải Toán 12.
Nội dung BÀI TẬP & PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu… sẽ giúp Học sinh nâng cao thành tích học tập của mình qua từng bài học.

Sách gồm 4 Chương, các em Lớp 12 bắt đầu luyện giải Toán trên mạng tại địa chỉ truongtot.edu.vn theo từng chủ đề dưới đây:

1/ CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

2/ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

3/ CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

4/ CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC


2/ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT

Trang 140 đến trang 145

Trang 146 đến trang 150

Trang 151 đến trang 155

Trang 156 đến trang 160

Trang 161 đến trang 165

Trang 166 đến trang 170

Trang 171 đến trang 175

Trang 176 đến trang 180

Trang 181 đến trang 185

Trang 186 đến trang 190

Trang 191 đến trang 195

Xem chương 1 tại đây.

Xem chương 3 tại đây.

Xem chương 4 tại đây.

Các em Học sinh có nhu cầu về tài liệu học tập, vui lòng Đăng Ký nhận tài liệu tại đây:

Đăng Ký

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN