Bài Tập Và Phương Pháp Giải – Giải Tích 12 – Chương 3

0
7912
BÀI TẬP và PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 3
BÀI TẬP và PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 3

Luyện Giải Bài tập trên mạng môn Toán lớp 12 tại trường học Trực tuyến TRƯỜNG TỐT tốt nhất hiện nay.

Sách Giải Bài tập Toán lớp 12 này sẽ giúp các em Học sinh Khối 12 luyện giải Bài tập Giải Tích một cách hiệu quả nhất.

Biên soạn theo sát chương trình Sách Giáo khoa mới, chuẩn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

Dành cho Học sinh Lớp 12 ôn tập và rèn luyện kĩ năng Giải Toán 12.
Nội dung BÀI TẬP & PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12 đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu… sẽ giúp Học sinh nâng cao thành tích học tập của mình qua từng bài học.

Sách gồm 4 Chương, các em Lớp 12 bắt đầu luyện giải Toán trên mạng tại địa chỉ truongtot.edu.vn theo từng chủ đề dưới đây:

1/ CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

2/ CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

3/ CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

4/ CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC


3/ CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG

Trang 196 đến trang 200

Trang 201 đến trang 205

Trang 206 đến trang 210

Trang 211 đến trang 215

Trang 216 đến trang 220

Trang 221 đến trang 225

Trang 226 đến trang 230

Trang 231 đến trang 235

Trang 236 đến trang 240

Trang 241 đến trang 245

Trang 246 đến trang 250

Trang 251 đến trang 255

Trang 256 đến trang 260

Trang 261 đến trang 267

Xem chương 1 tại đây.

Xem chương 2 tại đây.

Xem chương 4 tại đây.

Các em Học sinh có nhu cầu về tài liệu học tập, vui lòng Đăng Ký nhận tài liệu tại đây:

Đăng Ký

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN