Phần 5: Chủ đề 16, 3 đề thi tổng hợp

0
39548
Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 12
Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 12

Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 12

Sách gồm 15 chủ đề:

 • Khối đa diện và phép dời hình;
 • Khối đa diện đều và phép vị tự;
 • Thể tích khối lăng trụ và khối hợp;
 • Thể tích khối đa diện và khối chóp;
 • Mặt cầu, khối cầu;
 • Mặt trụ, hình trụ, khối trụ;
 • Mặt nón, hình nón, khối nón;
 • Toán cực trị không gian;
 • Tọa độ không gian;
 • Phương trình mặt cầu;
 • Phương trình mặt phẳng;
 • Phương trình đường thẳng;
 • Tương giao của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu;
 • Góc và khoảng cách tọa độ;
 • Các hình khối và ứng dụng tọa độ.

Quyển sách Giải Điện tử này, được TRƯỜNG TỐT phân chia, nhóm lại thành 5 Phần cho các em Học sinh dễ học. Cụ thể như sau:

1/ Phần 1: Chủ đề 1,2 Khối đa diện – phép biến hình

2/ Phần 2: chủ đề 3,4 Thể tích đa diện

3/ Phần 3: chủ đề 5,6,7,8 Khối tròn xoay

4/ Phần 4: chủ đề 9 đến 15 Tọa độ trong không gian

5/ Phần 5: chủ đề 16, 3 đề thi tổng hợp

NGƯT.ThS.Lê Hoành Phò

Xem chi tiết bài học bên dưới:


5/ PHẦN 5: CHỦ ĐỀ 16, 3 ĐỀ THI TỔNG HỢP

Trang 335 đến trang 340

Trang 341 đến trang 345

Trang 346 đến trang 351

Xem Phần 1 tại đây.

Xem Phần 2 tại đây.

Xem phần 3 tại đây.

Xem Phần 4 tại đây.

Các em Học sinh, quý Đọc giả Báo Điện tử TRƯỜNG TỐT, có nhu cầu về tài liệu học tập, tài liệu tham khảo,… vui lòng Đăng Ký nhận tài liệu tại đây:

Đăng Ký

Vui lòng click thích (like) nếu bạn thấy nội dung trên TRƯỜNG TỐT có ích cho bản thân hoặc cho cộng đồng.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN