truong-tot-so-10

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Taliesin Shelters (Scottsdale, Mỹ)

Willow Street Residence Hall (New Orleans, Mỹ)
Hub (Tucson, Mỹ)
.