truong-tot-so-11

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Hub (Tucson, Mỹ)

Taliesin Shelters (Scottsdale, Mỹ)
Residencia Galdós (Madrid, Tây Ban Nha)
.