truong-tot-so-12

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Residencia Galdós (Madrid, Tây Ban Nha)

Hub (Tucson, Mỹ)
Làng Olympic (Munich, Đức)
.