truong-tot-so-13

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Làng Olympic (Munich, Đức)

Residencia Galdós (Madrid, Tây Ban Nha)
Camplus Turro (Milan, Italy)
.