truong-tot-so-4

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Cité a Docks (Le Havre, Pháp)

khu nhà ở cho sinh viên tốt nhất trên thế giới
Spacebox (Utrecht, Hà Lan)
.