truong-tot-so-6

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Căn hộ Basket (Paris, Pháp)

Spacebox (Utrecht, Hà Lan)
Simmons Hall – MIT (Cambridge, Mỹ)
.