truong-tot-so-7

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Paris Gardens (London, Anh)

Simmons Hall – MIT (Cambridge, Mỹ)
Willow Street Residence Hall (New Orleans, Mỹ)
.