truong-tot-so-8

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Simmons Hall – MIT (Cambridge, Mỹ)

Căn hộ Basket (Paris, Pháp)
Paris Gardens (London, Anh)
.