truong-tot-so-9

Trường tốt , khu nhà ở tốt cho sinh viên

Willow Street Residence Hall (New Orleans, Mỹ)

Paris Gardens (London, Anh)
Taliesin Shelters (Scottsdale, Mỹ)
.