truong-tot-5

Những ngôi trường tốt

Đại học Carnegie Mellon

Trường UCLA (Đại học California, Los Angeles)
.