Cộng Trừ Lớp 1

0
61973

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ:

MÔN TOÁN LỚP 1 – PHẦN CỘNG, TRỪ

Toàn bộ khóa học Toán lớp 1 này, được các Thầy, Cô Biên soạn kỹ lưỡng, bám sát chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trọng tâm học về cộng trừ sẽ giúp bé làm quen với 2 phép tính cơ bản nhất là tính +tính –. Các em Học sinh Lớp 1 sau khi hoàn thành toàn bộ các bài tập trong khóa học online này, sẽ cộng trừ thành thạo trong phạm vi 100 và bắt đầu có được những kỹ năng tốt nhất để giải toán.

Sự tương tác trực tiếp, tư duy, sáng tạo, hình ảnh và màu sắc đa dạng,… sẽ giúp các em Học sinh lớp 1 thích học môn Toán ngay từ đầu.

a. KHÓA HỌC GỒM:
B. chi tiết:

1/ Cộng trừ trong phạm vi 3

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

2/ Cộng trừ trong phạm vi 5 ^Lên trên nội dung khóa học

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

3/ Ôn tập cộng trừ trong phạm vi 5

Bài 1

Bài 2

4/ Cộng trừ trong phạm vi 10 ^Lên trên nội dung khóa học

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

Bài 22

5/ Ôn tập cộng trừ trong phạm vi 10 ^Lên trên nội dung khóa học

Bài 1

Bài 2

6/ Ba mẹ làm Toán cùng Bé

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

7/ Làm Toán với Hình ảnh

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

8/ Điểm, đoạn thẳng, đơn vị, chục ^Lên trên nội dung khóa học

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

9/ Cộng trừ trong phạm vi 100

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

10/ Luyện tập tổng hợp ^Lên trên nội dung khóa học

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

Bài 22

Bài 23

Bài 24

Bài 25

Bài 26

Bài 27

Bài 28

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN