Có mới nới cũ

– Có mới nới cũ là câu thành ngữ ám chỉ hành động vứt bỏ, quên đi những đồ vật cũ sau khi có cái mới thay thế.

Có mới nới cũ
Có mới nới cũ

Ví dụ: khi có bạn mới, thì lại bỏ rơi bạn cũ đi.

– Hiểu rộng hơn, có mới nới cũ là một câu mỉa mai, phê phán những con người sống phụ bạc, thiếu tính nghĩa, nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Thấy cái mới, thấy cái hay hoặc cái lợi trước mắt liền nhanh chóng quên đi những thứ đã từng gắn bó với mình, thậm chí là khiến mình trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay.

– Có mới nới cũ trong tiếng Anh được viết là “New one in, old one out”. Trong tiếng Trung được viết là “喜新厌旧” (/xǐ xīn yàn jiù /”; dịch nghĩa là “có trăng quên đèn”.

Có mới nới cũ phê phán những người sống bạc bẽo, dễ thay lòng.