Đề Kiểm tra, Đề thi Lịch sử 12

– Để Học Tốt môn Lịch sử 12, các em cần rèn luyện kỹ năng Đề Kiểm tra, Đề thi Lịch sử 12. Sau đây, Tập thể Giáo viên Trường Tốt đã biên soạn bộ Tài liệu Đề Kiểm tra, Đề thi Lịch sử 12 này, nhằm giúp các em Học sinh lớp 12 có thêm nguồn tài liệu học tập để nâng cao kiến thức bộ môn Lịch sử 12 của mình.

Trường Tốt – nơi chia sẻ tài liệu học online, học trực tuyến chất lượng và luôn luôn là miễn phí.

Giải đề thi Lịch sử 12
Giải đề thi Lịch sử 12
Trọn Bộ Tài liệu Lịch sử 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Lịch sử 12

Học tốt môn Lịch sử 12:

– Để học tốt Lịch sử 12, trước hết các em cần xem và cùng giải qua các bài tập trong Sách Giáo khoa Lịch sử 12.

– Dưới đây là phần hướng dẫn Giải Lịch sử 12, được biên soạn bám sát theo nội dung Sách Giáo khoa hiện hành.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12:

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Chương 6: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000