Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất từ A đến Z tất cả các vấn đề

– Trong phần Ngữ pháp tiếng Anh từ A – Z này, tập thể GV Trường Tốt sẽ tổng hợp toàn bộ các chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh hữu dụng trong học tập, cũng như trong việc làm bài kiểm tra của các em Học sinh và người học Bộ môn Tiếng anh, để giúp mọi người đạt được kết quả tốt trong việc học Tiếng anh.

– Ngữ pháp Tiếng anh trong tài liệu này sẽ được biên soạn theo các chuyên đề có hệ thống rõ ràng dễ học, dễ hiểu, dễ tìm kiếm,…

English-Grammar
English-Grammar

A. Phần Các thì cơ bản trong tiếng Anh (Tenses in English)

Các Thì trong tiếng Anh là rất quan trọng, nó cho biết về thời gian, thời điểm của các hành động, sự kiện xảy ra.

Ở trong phần bài học này là hướng dẫn về cách dùng, hướng dẫn cách chia động từ theo thì và những lưu ý cần nhớ về các thì.

B. Phần Ngữ pháp về từ vựng trong tiếng Anh: (Vocabulary)

Khi chúng ta nói cấu trúc câu là phần khung thì các từ vựng sẽ là phần chất liệu để xây dựng lên một câu nói hay, một bài tiếng Anh đầy đủ và ý nghĩa.
Như vậy, nếu muốn tạo nên một tổng thể sử dụng tiếng Anh tốt, trước hết chúng ta cần phải nắm rõ tác dụng của các từ vựng và ngữ pháp để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.
Đại từ:
Danh từ:
Phó từ:
Một số loại từ vựng khác:
Các loại động từ và cấu trúc động từ cần nhớ (Verb and structure of Verb)

C. Phần Ngữ pháp về cấu trúc câu trong tiếng Anh: (Model of senteces)

Trong tiếng Anh mỗi cấu trúc câu lại biểu đạt một ý nghĩa, một ngữ cảnh khác nhau. Vì vậy, Để đạt được mục đích giao tiếp trong tiếng Anh, chúng ta cần nắm rõ tác dụng của từng loại cấu trúc, rồi kết hợp chúng với từ vựng cũng như việc hạn chế tối đa những nhầm lẫn trong khi sử dụng các loại câu trong tiếng anh.

Cấu trúc so sánh (Comparative sentences)

Câu điều kiện (Conditional sentences)

Câu giả định (Assumption sentence)

Câu cầu khiến / mệnh lệnh (Imperative sentences)

Câu trực tiếp – gián tiếp (Direct and Indirect speech)

Câu bị động (Passive voice)

Đảo ngữ (Inversion)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject – Verb agreement)

 Một số cấu trúc câu khác: (Other sentences)

Các dạng câu hỏi: (Questions)

Quay lại trang trước in