Phó từ chỉ nơi chốn Adverb of place

– HỌC ONLINE MIỄN PHÍ CÁC MÔN HỌC TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 TẠI TRƯỜNG TỐT

– Ở Bài viết này, tập thể GV Trường Tốt sẽ chia sẻ đến các em Học sinh và bạn đọc kiến thức liên quan đến Phó từ chỉ nơi chốn Adverb of place, giúp người đọc dễ ghi nhớ, dễ thuộc và đạt điểm số cao hơn trong các kỳ kiểm tra.

Sau đây là một số nội dung cần ghi nhớ về phó từ chỉ địa điểm:

  • Vị trí:
    • Nếu không có tân ngữ, những phó từ này thường đặt sau động từ. Ví dụ: She went away (xa)
    • Nếu có tân ngữ, chúng đặt sau tân ngữ. Ví dụ: I looked for it everywhere (bất cứ nơi đâu)
    • Có thể: “Here, there” + tobe/come/go + Danh từ. Ví dụ: Here is Tom (Đây là Tom)
  • Ví dụ: away (xa), everywhere (bất cứ đâu) , here (ở đây), nowhere (không nơi nào), somewhere (nơi nào đó), there(đây)

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in