Phó từ chỉ tần suất Adverb of frequency

– HỌC ONLINE MIỄN PHÍ CÁC MÔN HỌC TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 TẠI TRƯỜNG TỐT

– Trong Bài viết này, tập thể GV Trường Tốt sẽ chia sẻ đến các em Học sinh và bạn đọc toàn bộ kiến thức liên quan đến Phó từ chỉ tần suất Adverb of frequency, bên cạnh đó cũng có những bài tập vận dụng để giúp người đọc dễ ghi nhớ, dễ thuộc và đạt điểm số cao hơn trong các kỳ kiểm tra.

Một số nội dung cần ghi nhớ về phó từ chỉ tần suất:

 • Phó từ chỉ tần suất bao gồm 2 loại: phó từ chỉ tần suất tương đối và tuyệt đối
  • Tần suất tương đối: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường thường), quite often (ít khi), sometimes (thỉnh thoảng), occasionally (thỉnh thoảng), hardly (hiếm khi), ever (từng), never (không bao giờ).
  • Tần suất tuyệt đối: once a week (1 lần 1 tuần), twice a month (2 lần trên tháng)
 • Tần suất tuyệt đối thường đứng đầu hoặc cuối câu
 • Tần suất tương đối thường đứng giữa câu, sau chủ ngữ, trước động từ chính, nhưng sau động từ “tobe”

Ngoại lệ: Các từ occasionally (thỉnh thoảng), sometimes (thỉnh thoảng), often (thường thường) có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

 • Ví dụ:
  • Often I forget where I put things. (Tôi thường quên nơi mình để đồ)
  • Sally always gets here on time. (Sally luôn có mặt ở đây vào thời gian này)

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in