Phó từ chỉ thời gian Adverb of time

– HỌC ONLINE MIỄN PHÍ CÁC MÔN HỌC TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 TẠI TRƯỜNG TỐT

– Bài học này, Trường Tốt sẽ chia sẻ đến các em Học sinh và bạn đọc kiến thức lý thuyết liên quan đến Phó từ chỉ thời gian Adverb of time, bên cạnh đó cũng có những bài tập vận dụng để giúp người đọc dễ ghi nhớ, dễ thuộc và đạt điểm số cao hơn trong các kỳ kiểm tra.

Các giới từ chỉ thời gian thường dùng trong tiếng Anh cần ghi nhớ:

 • Bao gồm phó từ chỉ thời gian tương đối và phó từ chỉ thời gian tuyệt đối (Yesterday, tonight, on sunday, in december…):
  • Tương đối: Recently (gần đây), already (đã, rồi)…
  • Tuyệt đối: Yesterday (hôm qua), Tonight (tối nay), on Sunday/Tuesday…(thứ 2,3…), In december (tháng 12)
  • Ví dụ: I went to school yesterday.
 • Một số phó từ chỉ thời gian thường gặp:
  • Soon: Sớm
  • Still: vẫn, vẫn còn
  • Yet: Bây giờ, lúc này
  • First: Trước tiên, trước nhất
  • Formerly: Trước đây, thủa xưa
  • Just: Đúng
  • Last: Lần cuối, lần sau cùng
  • Late: Muộn, trễ, chậm
  • Lately: Cách đây không lâu, mới gần đây, vừa qua
  • Next: Sau, lần sau
  • Previously: Trước, trước đây
  • Recently: Gần đây, mới đây
  • Already: Đã, rồi
  • Before: trước, đăng trước, ngày trước
  • Early: Sớm
  • Eventually: Cuối cùng, rốt cuộc
  • Finally: Cuối cùng, sau cùng

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in