Toán 12

– Học Tốt môn Toán Lớp 12. Tập thể Giáo viên Trường Tốt đã biên soạn bộ Tài liệu Toán 12 này rất đầy đủ, chi tiết, dễ học, dễ hiểu, nhằm giúp các em Học sinh lớp 12 có học lực yếu, trung bình, khá hoặc giỏi đều có thể tiếp cận dễ dàng; từ đó kiến thức môn Toán của các em sẽ được nâng cao một cách rõ rệt.

Trường Tốt là nơi tập hợp nhiều Giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm Sư phạm, cộng với lòng yêu nghề, mến Học sinh, chắc chắn sẽ mang đến những bài học bổ ích và ý nghĩa cho các em học online trên mọi miền của Tổ quốc.

Trường Tốt còn là nơi chia sẻ tài liệu học tập trực tuyến chất lượng và luôn luôn là miễn phí.

Dưới đây là bộ tài liệu Toán 12 dành cho các em:

Học tốt môn Toán lớp 12:

– Để học tốt Toán lớp 12, trước hết các em cần xem và cùng giải qua các bài tập trong Sách Giáo khoa Toán 12.

– Dưới đây là phần hướng dẫn Giải Toán 12, được biên soạn bám sát theo nội dung Sách Giáo khoa Giải tích 12 và Hình học 12.

Giải Bài tập SGK Toán 12:

A. Giải tích 12:

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

– Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

– Bài 2: Cực trị của hàm số

– Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

– Bài 4: Đường tiệm cận

– Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

– Bài ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

– Bài 1: Lũy thừa

– Bài 2: Hàm số lũy thừa

– Bài 3: Lôgarit

– Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

– Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

– Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

– Bài ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

– Bài 1 : Nguyên hàm

– Bài 2 : Tích phân

– Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

– Ôn tập chương 3 giải tích 12

Chương 4: Số phức

– Bài 1 : Số phức

– Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

– Bài 3 : Phép chia số phức

– Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

–  Ôn tập chương 4 giải tích 12

– Ôn tập cuối năm giải tích 12


B. Hình học 12:

Chương 1: Khối đa diện

– Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

– Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

– Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

– Ôn tập chương 1

– Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

– Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

– Bài 2 : Mặt cầu

– Ôn tập chương 2 Hình học 12

– Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

– Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

– Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

– Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

– Ôn tập chương 3 Hình học 12

– Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

– Ôn tập cuối năm Hình học 12