Vắt chanh bỏ vỏ

Vắt chanh bỏ vỏ
Vắt chanh bỏ vỏ

“Vắt chanh bỏ vỏ” là thành ngữ quen thuộc của người Việt Nam.

Nói đến câu “vắt chanh bỏ vỏ” là người ta nghĩ ngay đến sự bạc đãi. Trên đời này không ai muốn đón nhận sự bạc đãi, nhưng trên thực tế thì sự bạc đãi lại thường hay xảy ra, bất chấp rằng chúng ta có muốn hay không. Vì người phải chấp nhận sự bạc đãi thường là người ở thế yếu, đôi khi còn là ở thế bất khả kháng…

Ví dụ như: Dùng người, bòn rút hết sức lực, trí tuệ đến khả năng, thì ruồng bỏ, phế truất không thương tiếc, ví như quả chanh vắt hết nước thì vứt bỏ vỏ đi.